Kust saad infot ja abi?

Kui elad Eestis, saad EL-i sotsiaalkindlustuse kohta infot ja nõu Eesti Sotsiaalkindlustusametist. Sealt saad vajaduse korral ka tõendi A1.

Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8, 15092 Tallinn, Eesti
Tel: +372 612 1360, lühinumber 16106
E-post: ELinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes, aitab Sind sotsiaalkindlustuse ja tööpensioni küsimustes Eläketurvakeskus. Sealt saad vajaduse korral ka tõendi A1.

Eläketurvakeskus
Ulkomaanasiat
00065 Eläketurvakeskus
Tel: +358 29 411 2816 (soome/inglise)
E-post: ulkomaanasiat@etk.fi
www.etk.fi

Soomes annab Sulle muude sotsiaalkindlustuse soodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse kohta nõu Kela.
www.kela.fi/english